ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016

2016 special summer offers


ΤΙΜΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 01/05 - 31/05 01/06 - 30/06 01/07 - 31/08 01/09 - 15/09 16/09 - 31/10
ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 45,00€ 48,00€ 50,00€ 48,00€ 45,00€
ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 58,00€ 61,00€ 65,00€ 61,00€ 58,00€
FAMILY ROOMS* 68,00€ 72,00€ 75,00€ 72,00€ 68,00€

*FAMILY ROOMS (3 ΜΟΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΚΟΥΚΕΤΑ)


ΚΟΣΤΟΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ: 12,00€ /ΑΤΟΜΟ | ΠΑΙΔΙΑ 6 έως 12 ΕΤΩΝ: 7,00€ /ΑΤΟΜΟ


Για πληροφορίες καί κρατήσεις επικοινωνήστε στο 22290 63560 & στο 6983045099
Στίς τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. καί ο Δημοτικός Φόρος

Αγία Τριάδα Ερέτρια Εύβοια
TEL: +30 22290 63560 FAX: +30 22290 63163

Apartment Iron Mistakes.

Apartment Iron Mistakes.
Care: you're currently going into the secret elegance files, a restricted area where the lips are loose and also classified info streams freely. One of the oldest techniques in the book to eliminate creases sans iron is to use a normal steel pot that you 'd make pasta in. Boil water in the pot, then spill it out. All you need to provide for these is to roll all your hair up with a clip and after that make couple of parts of the hair and even wrap the areas one at a time up the hair and also layer in an aluminum foil. Anyway, take the very first piece and even instead of clamping it on top, secure it near the bottom and also roll upward so the hair twists around the iron like it would certainly a crinkling iron. If you want much less shine or the hair to be a little so much more rugged looking" dry it without nozzle. Press each foil with very hot flat iron when you are done with the entire hair with aluminum foils. Yet yes using these standard irons is certainly a must to produce special hairdo and after that they are also risk-free to be made use of occasionally! We'll start with doing a splitting up about one inch, then away, you will certainly glide the iron right into some- he only method you're visiting make a crinkle is really so much more at the end of the item of hair you're going to use. Wrap it up. This throwback hair method is still a tried-and-true straightening approach for numerous a woman, regardless of hair type.}flat iron tricksRather than getting a crimper that you understand you're going to make use of once every 2 years, just use your level iron. . Size your parts proper to the level iron - Big, beefy sized parts will not correct the alignment of appropriately. Pin up the leading half (or so) of your hair with crane clips as well as begin straightening out the most affordable levels, working your way up. Separate each piece of hair into approximately one-inch parts. I consistently hold the level iron much longer at the top since I want to ensure it's crinkled. Your level iron is your go-to tool for stick-straight hairs, yet it's means more than a one-trick pony. If you have this kind of straightener and also the hair will not want to remain in the appropriate location, it'll be much tougher to hold and even cover.

Run your flat iron over the pigtails, after that undo them to reveal that sought after roughed-up result. For an experiment in going retro-glam, produce figure with multiple sections of your hair around extra-large hairpin, then secure in place with additional pins. We can make use of these standard irons for our hairdos right for workplace everyday or for some unique occasion or outing with household. Adjust your flat iron and even your hair accordingly to straighten your hair with little to no damage. Next off, pull your hair into a second ponytail and even safeguard it regarding 1-3 inches here your first braid relying on the length of your hair.

I understand I have actually seen older ladies with straight hair as well as a couple of sections arbitrarily in their hair with waves or crimped hair through out it. So if you do not have a double barrel crinkling iron or didn't hold on to your crimper from the 80's (coughing cough - like I did LOL) - below's a quick solution! That being said though crinkling irons and sticks fume throughout the barrel, and even it could be difficult to obtain a grip on them when you're styling without running the risk of being melted. There's a heat-styling device for every single crinkle pattern we could possibly think up. Nonetheless, fortunate for those of us with storage space as limited as our budget plans, we really only searching for one: our reliable level iron. A level iron is your hairstyling bestie if your cowlick is bringing your bang video game down.

Utilizing the Sam Suite Specialist Sleekr Flat Iron, Sam Vacation home Clips, Sam Villa Wide Reducing Comb, as well as Redken Iron Shape 11 Thermal Heat spray - Sam and Andrew demonstrate exactly how simple it is to produce a flat wave, and also loosened wave curls. Preparation damp hair utilizing Sexy Hair Soy Leave-In conditioner on the ends and Redken Hot Sets at the root.. It's generally the same method yet with a little bit bigger touch-you wrap the iron completely around as well as move it down your hair. This state-of-the-art correcting iron is created with a special curve as well as leveled-edge ceramic plates to give form, waves, also swirls to hair. The smaller sized the area of hair and even the hotter the flat iron, the tighter the swirls will certainly be! Next off, place the hair-covered pins in between the plates of the flat iron and also clamp down.


Utilize your various other hand hold the iron closed at the pointer, and also start rolling" it away from the face while the hair feeds itself via. The faster you relocate the iron, the less pronounced the curl/flick will be. Slow down your iron if you such as big soft flicks. Get your favored different colors chalk, run it over some hairs, and make use of a flat iron to seal in the new shade, states celeb stylist Mark Hill This is likewise an enjoyable way to play dress-up with your youngsters without completely dyeing their pure locks. If you cherished this article and you simply would like to acquire more info relating to twitter.com kindly visit our own page. Side note: It's most likely advisable to experiment a cool iron initially since you have to move fairly quickly or you could burn your hair. It disappears completely in the hair once it's dry however gives you such incredible support with warmth designing.

It's mostly for to crinkle the end of it. So because we made use of the standard iron to actually offer a wave or curl or activity to our hair, that means standard iron, that suggests level hair, 2 at the very same time. Sam Vacation home & Andrew Carruthers, Education Director demonstrate how to use your iron to develop today's modern-day looks. Merely hold the iron straight and even place it around one inch-each parts of your hair and even pull it far from your hair slower up until it covers all hair.

Separate your hair into 6-8 equal parts and even apply a hair product followed by a hair spray as well as begin utilizing the straightener on one side of the hair as well as hair brush on the other side to get the intended bend look. Last, damaged hair could do much more compared to healthy hair can, so get some blonde highlights put in by a professional! First, mist completely dry hair with a salt spray, like Tigi Footway Procedure Series Salt Spray, $13.52,, then loosely entwine a couple of one-inch sections of hair around your face. Start with a level iron that is somewhat rounded around the plate-- I am using a chi in this demo.flat iron tricksWhere you start on your hair (in the direction of your scalp or towards completions), just how slowly you relocate the flat iron, and just how much you rotate the level iron. Maintaining the iron on that particular half-turn angle, slower relocate down the hair shaft throughout of the hair. Anyway, for this design all you should do is to get hold of one inch part of your hair and even place your level iron at the root. Heat-protectant spray and even various other designing products you put on your hair could-- and also will-- build up on your flat iron.

Tips to prep for the level iron set and how you can care for it. I'm consistently here to aid, but don't come to me to level iron your hair ... I could assist care for your hair and guide you are all points kinky, curly, and even nappy BUT I will damage your hair if you ask me to flat iron it ... seriously ... the real world. As opposed to curling the longest layer below from to root to finish, only crinkle the last 4 inches. Once your hair is saturated with oil, detangle your hair with your fingers, broad tooth comb, Denman brush, and so on